Skip to main content

Auteursrecht

Op grond van de Auteurswet, is het op geen enkele wijze toegestaan de op deze website gepubliceerde teksten te verveelvoudigen, deze op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver/publicist. Enige uitzondering hierop is het ‘delen’ van de alhier gepubliceerde teksten via de verscheidene sociale media.

Iedereen heeft de vrijheid om op zijn of haar eigen manier invulling te geven aan een idee, concept, thema of stijl. Wat niet mag is andermans concrete uitwerking daarvan overnemen. Deze uitwerking wordt namelijk beschermd door het auteursrecht, aangenomen dat er sprake is van een creatieve, persoonlijke uitwerking. Auteursrecht beschermt de vorm, de uitwerking waarin een idee, plot of wat dan ook gegoten is. Het is niemand toegestaan om concrete elementen uit die vorm of uitwerking over te nemen. Wel mag elk idee, plot of concept op een eigen wijze worden uitgewerkt. Ook zakelijke feiten uit het origineel en zelfs de stijl van de maker van het origineel, mogen worden hergebruikt. Maar dat is gewoon zielig natuurlijk.

Er is geen enkele aanvraag, registratie of andere formele handeling nodig om auteursrecht op een werk te kunnen claimen. Toch heb ik er deze pagina op mijn website aan gewijd, om het zekere voor het onzekere te nemen en om meer dan duidelijk te zijn. Jatten, pikken, stelen, kopiëren, plakken, klauwen, snaaien of welke vorm van ongevraagd verveelvoudigen van één van mijn teksten dan ook, sta ik niet toe en is dus bovendien bij wet verboden. Vraag mij vooraf gewoon even per mail om toestemming. Als je die van me krijgt, is er niets aan de hand. Mits je de gewenste tekst plaatst met correcte vermelding van mijn naam en een juiste link naar mijn website dan. Linken naar mijn website, mij -met vermelding van mijn naam- citeren en het aan de man brengen van mijn teksten door het plaatsen van links naar mijn website via Twitter, Facebook en andere sociale media is meer dan toegestaan. Met bronvermelding mag alles, dan ben ik je er alleen maar dankbaar voor.

Bovenstaande tekst is een bewerkte versie van de hier na te lezen bepalingen omtrent auteursrecht.