Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of Hitler één. Dat heb ik niet zelf verzonnen, die eer komt Mike Godwin toe. Hij heeft het aforisme uitgevonden en daarbij meteen ontdekt dat na zo’n vergelijking de forumdiscussie in kwestie ten dode is opgeschreven. De Godwin is een dooddoener van het ergste soort en wordt gezien als ultimum remedium voor iemand die niet meer weet hoe een punt anders nog overtuigend kan worden overgebracht.

Ik werd enkele weken geleden beschuldigd van het plegen van een Godwin. Heus. Iemand zei het hier. Toen ik het las, rende ik de voordeur uit. Huilend viel ik op mijn knieën, midden op straat. Ik hief mijn ogen op naar de blauwe lucht boven mij, stak mijn beide handen uit en schreeuwde mijn plotselinge verdriet eruit. Ik kon niet geloven dat ik een Godwin gepleegd had. Ik. Domme ik.

Hallo, niemand kan na Hitler ooit nog lijken op Hitler. Er was meer één Hitler. Niets kan ook maar in de buurt komen van zijn gedachtegoed. Nooit zullen mensen van nu, ons doen denken aan zijn volgelingen van toen. Wij weten namelijk allemaal hoe ontzettend naar oorlog is en we zijn reeds sinds jaar en dag uiterst verheugd over het feit dat het allemaal voorbij is. Dit laten we nooit meer gebeuren, we kijken wel link uit.

Bij hoe ontzettend naar oorlog is,  staan we elke 4 mei van het jaar stil. Dan herdenken we onze doden en officieel ook alle andere slachtoffers van oorlogsgeweld. Hoe uiterst verheugd wij zijn over het eind van de oorlog, vieren we jaarlijks op 5 mei. Het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft geen eigen gedenkdag gekregen. En dat vind ik oneerlijk.

Alle credits voor het succesvol uitrollen van de plannen van Hitler, gaan namelijk altijd maar naar de Führer zelf, zijn propagandamachine en zijn militaire organisatie. Het proactief opsporen van untermenschen en het in rap tempo uitbreiden van het dritte Reich wordt altijd maar gezien als het resultaat van Duitse werklust en Duitse werklust alleen. En dat is geschiedsvervalsing. Hitler was niet alleen van de grootscheepse eliminatie van Joodse mensen en rücksichtlose bombardementen op bijvoorbeeld Rotterdam. Niet meteen, tenminste.

Hitler was niet meteen van de grootscheepse eliminatie van Joodse mensen en rücksichtlose bombardementen op bijvoorbeeld Rotterdam.

In de aanloop naar het uitroeien van zes miljoen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, had het nazistisch regime namelijk nooit gekund zonder een debiele meute eensgezinde Leute. De man met de priemende zwarte oogjes en het karakteristieke zwarte snorretje was een begenadigd spreker en heeft bewezen een uitmuntend volksmenner te zijn.

Massa, of die nu actief met je meevecht of niet, maakt nu eenmaal heel veel mogelijk. Zolang je een podium hebt om op te acteren, komt het wel goed. Je moet gehoord en gezien worden. Dan maakt het niet eens zoveel meer uit hoe geestesziek je eigenlijk bent. En hoe onlogisch het is dat uitgerekend jij bepaalde dingen roept. Zo heeft Hitler, die er voor alle duidelijkheid uitzag, kunnen roepen dat mensen met blond haar en blauwe ogen übermenschen waren en dat iedereen die afweek van dat Arische prototype eigenlijk beter kon worden afgemaakt.

Fascisme en nazisme bestaan al sinds 1945 niet meer.

Het was een overtuigende man, die Hitler. Je kunt zeggen van hem wat je wil, maar een performer was het. Zijn boodschap van staatkundige uitbreiding en etnische zuivering van het menselijk ras ging erin als zoete koek. En niet alleen in het thuisland.

Ik vind namelijk ook dat we de verscheidene collaborateurs tekort doen, als we het succes van Hitler puur en alleen baseren op zijn eigen inzet. Hela, alleen al in Nederland had een groot deel van onze Joodse buren de dans des doods ontsprongen, als wij niet beschikten over uitmuntende verraders. Zonder de explosieve groei van de NSB, een jaar na de Duitse bezetting van ons land, had Hitler hier nooit kunnen bereiken wat hij bereikt heeft. Ik ben blij dat we dat allemaal weten.

Vandaag de dag beseffen we het gelukkig allemaal, het zakt alleen af en toe weg. Maar we weten het wel. Wij zijn ervan doordrongen welk klimaat het opstaan van een narcistische populist mogelijk maakt en welk type mens het succes van zo’n figuur bevordert. Die kennis maakt dat we, bij dreigende herhaling van onze trieste oorlogsgeschiedenis, de situatie herkennen en er met man en macht tegenin gaan.

Wij zullen nooit stemmen op een vleesgeworden Godwin.

De kans dat wij nu nog gedogen dat iemand selectieve vrijheid van meningsuiting en selectieve gelijkheid van burgers predikt, is nihil. Wij bagatelliseren niet. Eenzame partijleiders, censuur van bepaalde geluiden uit de samenleving en het niet-onderbouwd zaaien van ongebreidelde haat zijn uitgestorven concepten. Daar doen we niet meer aan. Fascisme en nazisme bestaan al sinds 1945 niet meer.

Wij zullen nooit stemmen op een vleesgeworden Godwin. Iemand die in alles ontkent fascistisch te zijn en zelfs verbolgen reageert op iedereen die anders beweert, maar ondertussen de vergelijking met de early Hitler zo ongeveer op één nadert. Wij niet. Wij gedenken. Wij vieren.

Vanavond zou ik tijdens de twee minuten stilte, keihard op een tamboerijn moeten slaan. En gillen. Naakt. Daarna zou ik wat kransen verrot moeten schoppen en ze daarna in brand moeten steken. Zulk gedrag getuigt van meer respect voor overlevenden, gesneuvelden en nabestaanden, dan eventuele herhaling van de geschiedenis oogluikend toestaan of deze zelfs aanmoedigen. Mensen die zich daar schuldig aan maken, maar op 4 mei wel in stilte hun medeleven tonen en op 5 mei vooraan staan om de vrijheid te vieren, hebben een bord voor hun kop. Van dik hout. Daarom is het, ook dit jaar weer, stil in mei.

0